2014/04/29

In first cycle we learn numbers from one to one hundred. This will help in the learning.
Lehenengo zikloan zehar batetik ehunera ikasten dugu zenbatzen. Honek lagundu zaitzakezu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario